Aby ste neobišli s dlhým nosom

Budem ti večným dlžníkom, zvykne sa občas hovoriť, keď človek niekomu pomôže. Čo však robiť, aby táto veta, najmä po finančnej pôžičke neplatila doslova a do písmena? Každý sa môže ocitnúť v situácii, kedy potrebuje peňažnú pomoc. Ako sa zachovať, keď vás niekto o ňu požiada? Nie vždy je ľahké byť k takejto prosbe ľahostajný a odmietnuť, hlavne ak ide o rodinného príslušníka alebo blízkeho priateľa. Požičať? Odporučiť služby banky alebo inej finančnej inštitúcie?

Ak sa rozhodnete pomôcť a peniaze požičať, zrejme sa jedná o človeka, ktorému dôverujete. I tak je však namieste opatrnosť. Najjednoduchším riešením je spísanie zmluvy o pôžičke, no dbajte na to, aby v nej boli obsiahnuté všetky potrebné náležitosti ako identifikácia zmluvných strán, výška pôžičky a prípadné úrokové podmienky, spôsob ručenia, termín a doba splatnosti, a pod. Ďalšími možnosťami je zabezpečenie pohľadávky zmenkou alebo vyhotovenie notárskej zápisnice. Každá z nich má svoje výhody, ale i úskalia. Zásadne však odporúčame peniaze odoslať dlžníkovi bankovým prevodom a nie odovzdaním finančnej hotovosti. Využitie kvalifikovaných služieb právnej kancelárie pri koncipovaní zmluvy, teda ešte pred poskytnutím samotnej pôžičky, môže zvýšiť šance na jej vrátenie. Žiaľ, nie je ničím výnimočným, keď dlžník neplní podmienky vyplývajúce zo zmluvy, prestane komunikovať, má problémy pohľadávku splatiť, alebo pred vrátením pôžičky zomrie. Čo v takom prípade robiť? Ako sa zachovať? Skúsenosť ukazuje, že čím dlhšie veriteľ váha a účinne nekoná, znižuje sa pravdepodobnosť, že svoje peniaze ešte uvidí.

Ak sa do podobnej situácie dostanete, odporúčame vám čo najskôr sa obrátiť na skúseného právnika, ktorý s ohľadom na všetky okolnosti a detaily daného prípadu nájde najvhodnejšie riešenie.

Naša právna kancelária poskytuje kvalifikované služby pri vymáhaní a správe pohľadávok, asistuje pri insolvenčnom konaní, zastupuje svojich klientov pri pokusoch o mimosúdne riešenie alebo prípadnom súdnom a exekučnom konaní voči dlžníkovi.