Autonómne vozidlá

Aj keď patríme medzi priaznivcov automobilových noviniek a technických inovácií, ktoré v automobilovom priemysle napredujú míľovými krokmi, reagujeme na tento článok z iných, pre nás prozaických dôvodov. V súčasnosti už prebieha skúšobné prevádzkovanie prototypov autonómnych automobilov v bežnej premávke, no stále pod dohľadom človeka. Vývoj však smeruje k výrobe a prevádzkovaniu plne autonómnych automobilov, teda takých, kde riadenie automobilu bude výhradne v rukách elektroniky. Autonómne automobily čaká ešte dlhá cesta, kým budú používané v bežnej premávke. Kým sa tak stane, stoja nielen výrobcovia automobilov a softvéru, ale aj samotná spoločnosť pred množstvom otázok, na ktoré je potrebné poznať odpoveď. A keďže sme právnici, touto krátkou úvahou len chceme poukázať na právny rámec (v žiadnom prípade nejde o právnu analýzu), ktorý bude potrebné riešiť. Sme presvedčení, že v blízkej budúcnosti bude nevyhnutné túto oblasť aj legislatívne upraviť.

Jednou z nich je otázka zodpovednosti, ak v dôsledku zlyhania technického vybavenia automobilu alebo zlyhania softvéru dôjde ku kolízii autonómneho automobilu.

Kto bude niesť zodpovednosť za škodu, ktorá vnikne pri nehode? Kto bude niesť trestnú zodpovednosť, ak pri nehode dôjde k zraneniu alebo úmrtiu osôb? Výrobca automobilu, výrobca softvéru, či iné subjekty podieľajúce sa na prevádzke takéhoto vozidla? Alebo vodič, ktorý sedel v aute, aj keď ho priamo neovládal?

Otázok, na ktoré v súčasnej dobe ešte neexistujú odpovede, je však oveľa viac. Jednou z nich aj otázka rozhodovania, ako autonómny automobil zareaguje na dopravnú situáciu v časovom okamihu bezprostredne pred kolíziou. Dokáže vôbec vyhodnotiť situáciu na ceste s prihliadnutím na všetky vonkajšie okolnosti (povrch vozovky, chodci, cyklisti, autá v protismere, autá nachádzajúce sa na vedľajších cestách, zvieratá, atď.)? Poviete si, toto je len otázka technického vývoja a pokroku a časom sa vyrieši. Možno.

A čo morálna rovina?

Má autonómny automobil v snahe ochrániť svoju posádku právo ohroziť resp. zaviniť úmrtie iných osôb, ktoré sú tiež účastníkmi cestnej premávky alebo spôsobiť škodu na majetku? Poviete si, že to nemá ani človek, lenže ako vodič máte trestnú zodpovednosť, takže za svoje „inštinktívne“ rozhodnutie, na ktoré máte zlomok sekundy, budete niesť zodpovednosť.

A opäť sme pri otázke zodpovednosti za rozhodnutie autonómneho automobilu resp. softvéru, ktorý ho riadi. Sú automobilky schopné nájsť jednoznačné odpovede na tieto otázky?

Vedúci predstavitelia popredných automobiliek vyvíjajúcich autonómne technológie si uvedomujú právny rámec, ktorý bude potrebné stanoviť v súvislosti s prevádzkou autonómnych automobilov v bežnej prevádzke.

Asi za všetko hovorí, výrok prezidenta švédskej automobilky týkajúci sa prevádzky technológie bez vodiča: „…driverless technology will never be perfect… one day there will be an accident….“, voľne povedané „…technológia bez vodiča nikdy nebude perfektná… jedného dňa sa stane nehoda…“.

Krajiny, v ktorých už prebieha testovanie autonómnych automobilov, postupne pripravujú svoju legislatívu. Kalifornia ako jeden z prvých federálnych štátov USA zakomponovala do svojho zákonníka o vozidlách (Vehicle code) oddiel 16.6, (Divison 16.6. Autonomous Vehicles [38750]), ktorý upravuje oblasť autonómnych vozidiel. Podľa uvedeného zákona sa autonómnou technológiou rozumie technológia, ktorá má schopnosť viesť vozidlo bez aktívnej fyzickej kontroly alebo sledovania ľudským prevádzkovateľom.

Kalifornský zákon zároveň definuje, že autonómne vozidlo je možné prevádzkovať na verejných komunikáciách pre testovacie účely, ak sú splnené nasledovné požiadavky:

  1. autonómne vozidlo je prevádzkované na cestách len zamestnancami, dodávateľmi alebo inými osobami určenými výrobcom autonómnej technológie,
  2. vodič musí sedieť na sedadle vodiča, musí sledovať bezpečnú prevádzku autonómneho vozidla a musí byť schopný prevziať okamžité manuálne ovládanie autonómneho vozidla v prípade poruchy autonómnej technológie alebo inej mimoriadnej situácie,
  3. pred začatím skúšok sa musí výrobca vykonávajúci skúšky poistiť na sumu 5.000.000 $, o čom musí predložiť doklad.

Autonómne vozidlo musí byť vybavené systémom, ktorý upozorní prevádzkovateľa na zlyhanie autonómnej technológie a zároveň:

  1. požiada prevádzkovateľa, aby prevzal kontrolu nad autonómnym vozidlom,
  2. v prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný prevziať kontrolu nad autonómnym vozidlom, autonómne vozidlo musí byť schopné zastaviť.

Zaujímavosťou je, že autonómne vozidlo musí mať samostatné zariadenie schopné ukladať dáta zo senzorov automobilu najmenej 30 sekúnd pred prípadnou kolíziou. Dáta sa uchovávajú po dobu 3 rokov odo dňa kolízie.

Nuž, americká legislatíva už položila základný právny rámec prevádzkovania autonómnych technológií na území niektorých federálnych štátov. Zďaleka však nie sú vyriešené všetky otázky a preto budeme so záujmom sledovať, akou cestou sa bude uberať legislatíva nielen v Spojených štátoch, ale aj v krajinách Európskej únie.