Civilný sporový poriadok (zákon č.160/2015 Z.z.) Ak ste účastníkom súdneho sporu, či už na strane žalobcu alebo žalovaného, resp. sa len chystáte iniciovať súdny spor, mali by ste vedieť, že dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj ako „CSP“), nahrádzajúci dovtedy účinný Občiansky súdny poriadok, ktorý s rôznymi zmenami platil […]Čítať viac

Priatelia, poznáte to… Výrobcovia tovarov alebo poskytovatelia služieb nás neustále presviedčajú o tom, že práve ten ich výrobok či služba je tá najvhodnejšia, najlepšia. A keďže človek si chce svoje prípadné rozhodnutie o kúpe alebo objednaní služby potvrdiť aj „nezaujatým“ názorom, spolieha sa na recenzie iných ľudí, ktorí už majú, resp. mali skúsenosti s takýmto tovarom či službou. A tu […]Čítať viac

Aj keď patríme medzi priaznivcov automobilových noviniek a technických inovácií, ktoré v automobilovom priemysle napredujú míľovými krokmi, reagujeme na tento článok z iných, pre nás prozaických dôvodov. V súčasnosti už prebieha skúšobné prevádzkovanie prototypov autonómnych automobilov v bežnej premávke, no stále pod dohľadom človeka. Vývoj však smeruje k výrobe a prevádzkovaniu plne autonómnych automobilov, teda takých, kde riadenie automobilu bude výhradne v rukách […]Čítať viac

Priatelia, v tomto článku budeme glosovať vec, ktorá sa, žiaľ, stáva denne a nikto z nás nie je voči nej imúnny. Predstavte si, že prichádzate k svojmu autu a všimnete si škrabanec, ktorý tam včera nebol, preliačinu, ktorá pri zaparkovaní vaše auto takisto nezdobila, prevalený blatník, dvere, či nárazník. Podnetom k tejto úvahe je odlomené […]Čítať viac

Spomínate si, ako nám od školských čias všetci prízvukovali, že chorobám je lepšie predchádzať, ako ich liečiť? S pribúdajúcimi rokmi sa o tom presviedčame čoraz častejšie. Je naozaj lepšie chorobám predísť preventívnymi opatreniami, ako ich neskôr liečiť. Prevencia je menej bolestivá, nezasiahne tak výrazne do našej každodennej rutiny a nepochybne je aj lacnejšia. Absolvovanie pravidelných […]Čítať viac

Nezvykneme sa vyjadrovať k dianiu na politickej scéne, udalosti z konca minulého týždňa však v duchu machiavelliovského „účel svätí prostriedky“ priniesli aj jednoznačné pošliapanie práva. Premiér – docent, doktor práva a kandidát vied – na tlačovej konferencii zverejnil o istom daňovom subjekte informácie, ktoré sú predmetom daňového tajomstva. Podľa § 11 ods.1/ zákona o správe daní […]Čítať viac

Vážení priatelia, dnes by sme sa v našom článku radi venovali problematike autorských práv, licencií, a pod. Kontaktovala nás nemenovaná reklamná agentúra, od ktorej klient žiadal okrem poskytnutia licencie na šírenie diela aj prevod autorských práv, lebo sa domnieval, že zaplatením faktúry by mali prejsť do jeho vlastníctva. Vznikla z toho zaujímavá rozprava nielen na tému autorských, […]Čítať viac

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami bývame citlivejší a pozornejší k svojim blízkym a ich potrebám. Rozmýšľame, čím ich potešiť a aké prekvapenie im prichystať pod stromček. Po celoročnom zhone nastane pár dní, kedy môžeme zvoľniť tempo, odložiť na chvíľu pracovné povinnosti, užiť si pohodu v kruhu rodiny a uctiť tradície. K tradíciám našej rodiny patrí právnické povolanie. Momentálne sa […]Čítať viac

Dňa 12.11.2015 NRSR schválila novelu Obchodného zákonníka. Táto nadobudne účinnosť 01.01.2017. Uvedenou novelou sa do slovenského právneho poriadku zavádza nová právna forma podnikania a to „jednoduchá spoločnosť na akcie“. Z dôvodovej správy k novele vyplýva, že: „…Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky aj s.r.o. aj a.s.…“ Jednoduchá spoločnosť na akcie je […]Čítať viac

Budem ti večným dlžníkom, zvykne sa občas hovoriť, keď človek niekomu pomôže. Čo však robiť, aby táto veta, najmä po finančnej pôžičke neplatila doslova a do písmena? Každý sa môže ocitnúť v situácii, kedy potrebuje peňažnú pomoc. Ako sa zachovať, keď vás niekto o ňu požiada? Nie vždy je ľahké byť k takejto prosbe ľahostajný a odmietnuť, […]Čítať viac