Energetika

Poskytujeme právne poradenstvo aj v energetickej sfére, pri akvizíciách a fúziách spoločností podnikajúcich v oblasti energetiky, vrátane realizácie právneho auditu (due diligence).

  • príprava a pripomienkovanie zmlúv na dodávku a distribúciu elektriny a plynu, ako aj na dodávku tepelnej energie
  • podmienky výkonu licencovaných činností podľa zákona o energetike
  • zastupovanie v konaní pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vrátane zabezpečenia potrebných povolení
  • právne poradenstvo pri realizácii projektov v oblasti energetiky
  • právna regulácia obchodu s emisnými kvótami