Fúzie a akvizície (M & A)

Dlhoročné skúsenosti s realizáciou zmien a reštrukturalizácií spoločností nám umožňujú poskytovať našim klientom kvalifikovaný právny servis v tejto oblasti. Budeme vám asistovať pri všetkých typoch fúzií, akvizícií, procesoch rozdelenia spoločnosti či re- organizácii podnikovej skupiny.

  • tvorba štruktúry transakcie
  • príprava zmluvnej dokumentácie vrátane vyjednávania podmienok
  • ošetrenie právnych rizík
  • vypracovanie due diligence
  • príprava ponúk na prevzatie
  • riešenie vzťahov s minoritnými akcionármi (squeeze out)
  • vytváranie spoločných podnikov (joint ventures)