Hospodárska súťaž

Naša advokátska kancelária má dlhoročné skúsenosti so súťažným právom. Klientom poskytujeme poradenstvo v oblasti súťažného práva, aj v súvislosti s uzatváraním zmlúv medzi podnikateľskými subjektmi z pohľadu možných konzekvencií týkajúcich sa hospodárskej súťaže.

  • zastupovanie klientov v konaniach pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky
  • právne poradenstvo v spojitosti s cenovou reguláciou v rámci hospodárskej súťaže
  • posudzovanie prípustnosti dohôd z hľadiska hospodárskej súťaže
  • zastupovanie v súdnych sporoch o náhradu škody spôsobených nekalou súťažou
  • ochrana pred nekalou súťažou