Naša rodinná tradícia

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami bývame citlivejší a pozornejší k svojim blízkym a ich potrebám. Rozmýšľame, čím ich potešiť a aké prekvapenie im prichystať pod stromček. Po celoročnom zhone nastane pár dní, kedy môžeme zvoľniť tempo, odložiť na chvíľu pracovné povinnosti, užiť si pohodu v kruhu rodiny a uctiť tradície.

K tradíciám našej rodiny patrí právnické povolanie. Momentálne sa mu venuje už tretia generácia a máme takmer 70-ročné skúsenosti v tejto oblasti. Pre právo a advokáciu sme sa nerozhodovali z akejsi nepísanej povinnosti, udialo sa to spontánne a nenútene. Aj preto sa svojej práci môžeme venovať s hrdosťou, napĺňa nás pocitom užitočnosti a prospešnosti. Právne prostredie je dynamické, mení sa, legislatíva reaguje na spoločenský vývoj, po vstupe do EÚ bolo potrebné zosúladiť slovenské právne normy s tými európskymi. Aby sme sa ako právnická kancelária dokázali uplatniť v silnom konkurenčnom prostredí a rozvíjať sa, musíme pozorne sledovať dianie v tejto sfére a neustále sa vzdelávať. Len tak môžeme poskytovať svojim klientom kvalifikovaný právny servis a niesť za svoju prácu plnú zodpovednosť. Hovorí sa, že dobrá rada je na nezaplatenie. Dobrá právna rada dokáže uchrániť veľké hodnoty, nielen finančné či materiálne, ale aj morálne.

Poskytujeme komplexné právne služby a naše dlhoročné skúsenosti, rodinnú tradíciu v advokácii a kontinuálne vzdelávanie považujeme za svoje silné stránky. Ak ste v situácii, kedy potrebujete profesionálnu právnu asistenciu v pracovnej alebo súkromnej oblasti, bez obáv sa na nás môžete obrátiť.