Občianske právo

Život prináša množstvo situácií. Ak z nich však vzniknú právne problémy, je lepšie riešiť ich s pomocou kvalifikovaných advokátov. Dedičské konanie, vyporiadanie podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva alebo koncipovanie zmlúv? Možno vám podobné situácie pripadajú triviálne, no za zdanlivo jednoduchým právnym úkonom sa niekedy skrýva následok, ktorého dopad môže byť fatálny. Predchádzať právnym problémom je mnohokrát jednoduchšie, než odstraňovať následky chybných rozhodnutí.

  • koncipovanie a pripomienkovanie rôznych zmluvných typov, či iných úkonov vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka
  • právne poradenstvo v oblasti dedičského práva, rodinného práva, záväzkového práva upraveného Občianskym zákonníkom
  • zastupovanie klientov v občianskoprávnom konaní