Právo duševného vlastníctva a IT

Každý nápad má svoju hodnotu. Pre jeho tvorcu určite, no plagiátori či tí, ktorí parazitujú na šikovnosti iných, si to nemyslia.
Nebojte sa preto registrovať svoje práva a chráňte hodnoty, ktoré sú vašim duševným vlastníctvom. Pomôžeme vám zorientovať
sa v problematike autorského práva, či v problematike práv priemyselného vlastníctva.

  • registrácia práv k duševnému vlastníctvu (prihlasovanie ochranných známok)
  • vypracovanie zmluvnej dokumentácie v oblasti autorského práva
  • riešenie problémov v oblasti práv priemyselného vlastníctva
  • uplatňovanie a ochrana práv duševného vlastníctva vrátane vzťahov súvisiacich s ochrannými známkami
  • úprava vzťahov medzi subjektmi pri vývoji, licencovaní a distribúcii softwarových produktov, či iných IT riešení
  • riešenie ochrany know-how pri podnikaní a obchodného tajomstva
  • zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa porušenia práv k duševnému vlastníctvu