Právo obchodných spoločností a outsourcing právnych služieb

Aj zdanlivo jednoduché nadobudnutie obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným má svoje úskalia, tak prečo si ho komplikovať? Vyhnite sa právnym problémom už na začiatku vášho podnikania. Venujte sa tomu, čomu rozumiete najlepšie a právny servis prenechajte odborníkom. Založíme vám slovenskú alebo európsku obchodnú spoločnosť a zabezpečíme realizáciu s tým súvisiacich právnych úkonov. Či už ste malá, stredná alebo veľká spoločnosť, v prípade outsourcingu právnych služieb vám poskytneme komplexné právne poradenstvo priamo u vás, vďaka čomu sa môžete naplno venovať svojmu podnikaniu a šetriť prevádzkové náklady, ktoré by ste inak vynakladali na podnikového právnika.

  • zakladanie obchodných spoločností, družstiev a organizačných zložiek
  • príprava zakladateľských dokumentov
  • zmeny v zakladateľských dokumentoch (zvýšenie a zníženie základného imania, zmena sídla, atď.)
  • príprava a organizácia zasadnutí orgánov obchodných spoločností
  • zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných štátnymi orgánmi
  • zastupovanie klientov v konaniach pred obchodným a živnostenským registrom či Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
  • zrušenie a likvidácia obchodných spoločností vrátane ich výmazu z obchodného registra