.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

ARIDUS Techologies, s.r.o.

AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.

CRAMO s.r.o., organizačná zložka
v Slovenskej republike

ČSOB Leasing, a.s.

Datura, s.r.o.

ERGO Poisťovňa, a.s.

EUROKIM a.s.

FINEST RESIDENCE s.r.o.

Karma Slovakia s.r.o.

Keraming a.s.

Metrostav stavebniny, s.r.o.

Pragoplyn, a.s. organizačná zložka SR

Pražská plynárenská a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.

Profidebt Slovakia, s.r.o.

Sauter Building Control Slovakia, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

TRIUMPH INTERNATIONAL (Praha) spol. s r.o

VallMed s.r.o.

a ďalší

Pro bono
Kontinuálne vzdelávanie nám dáva množstvo vedomostí, roky praxe zase dostatok skúsenosti. Prinášajú ďalšie príležitosti a, samozrejme, aj profit.
Sme za to vďační a cítime zodpovednosť zúžitkovať tieto vedomosti a skúsenosti v prospech ľudí či komunít, voči ktorým bol osud menej štedrý.
Preto poskytujeme bezplatný právny servis neziskovej organizácii Liga za duševné zdravie.