Sporová agenda

Zlyhali všetky vaše pokusy o mimosúdne doriešenie sporu a zostala vám už len možnosť uplatniť svoje práva v súdnom resp. rozhodcovskom konaní? Či sa jedná o nezaplatenú faktúru, uplatnenie nároku na náhradu škody, ochranu osobnosti, uplatňovanie nárokov z rôznych zmluvných vzťahov, porušenie autorského práva, pokojne sa na nás s dôverou obráťte. Budeme stáť pri vás nielen pri koncipovaní žalobného návrhu, ale budeme aktívne hájiť vaše záujmy počas celého konania pred súdom. Máme bohaté skúsenosti
s vymáhaním samostatných pohľadávok, ako aj veľkých pohľadávkových portfólií.

  • právne zastupovanie klientov v súdnom konaní pred všeobecnými súdmi v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovskými súdmi,     alebo v arbitrážnom konaní pred arbitrážnymi orgánmi
  • právna analýzu pri uplatňovaní a vymáhaní pohľadávok
  • due diligence pohľadávok
  • správa pohľadávok (aj veľkých portfólii) vo všetkých štádiách jej existencie